Ogólnopolska Federacja Kibiców Niepełnosprawnych powstała w 2016 roku. Zrzesza w swoich strukturach 20 stowarzyszeń i fundacji, które działają na rzecz kibiców niepełnosprawnych w Polsce.

Naszym głównym celem jest profesjonalizacja działań kibiców z niepełnosprawnościami oraz ich jak najbardziej aktywne uczestnictwo w meczach piłkarskich. W porozumieniu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej dwukrotnie współorganizowaliśmy warsztaty dla klubowych asystentów ds. kibiców niepełnosprawnych (DSLO). Federacja Kibiców Niepełnosprawnych jest oficjalnym partnerem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Federacja jest naturalnym przedstawicielem środowiska kibiców z niepełnosprawnościami w Polsce. FKN jest partnerem Polskiego Związku Piłki Nożnej, a w 2016 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy podmiotami. Umowa ta reguluje warunki współpracy i wzajemnej wymiany wiedzy, doświadczeń oraz innych zasobów i podejmowania celowych działań na rzecz aktywizacji środowiska kibiców z niepełnosprawnościami w Polsce.

Pomysł i powstanie Federacji było następstwem współpracy pomiędzy Klubami Kibiców, Stowarzyszeniami i Fundacjami, które z roku na rok coraz prężniej działały w swoich lokalnych miastach i województwach oraz śmiało wkraczały na rynek organizacji pozarządowych. W 2015 roku 11 lokalnych ośrodków zdecydowało, że Federacja jest strukturą celową i potrzebną, by w 2016 roku Krajowy Rejestr Sądowy nadał jej numer KRS 0000643428. Federacja aktywnie włącza się i współpracuje z innymi podmiotami w takim zakresie jak m.in.: szkolenia DSLO (czyli klubowych asystentów ds. Kibiców niepełnosprawnych), dystrybucja biletów na mecze reprezentacji Polski, merytoryczne wsparcie w sprawach obsługi kibiców z niepełnosprawnościami na stadionie, konsultacje związane z przystosowaniem obiektów sportowych i inne.

Głównym celem Federacji jest rozwój środowiska polskich kibiców niepełnosprawnych co wprost oznacza, że planuje ona wspieranie lokalnych i klubowych inicjatyw i dołączanie do swoich struktur kolejnych ośrodków tak, by kibicowanie bez barier zahaczało jak najszersze kręgi w Polsce.

Statut FKN

Scroll to Top
Skip to content