A A+ A++ K K K K

„Futbol bez barier”

Zadanie publiczne sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

 

Projekt zakłada realizację:
  • 6 szkoleń dla 11 organizacji skupiających kibiców z niepełnosprawnościami, zrzeszonych w ramach Federacji.
  • 2 konferencji ogólnopolskich promujących rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz kibiców z niepełnosprawnościami.
  • 6 wyjazdów integrujących środowisko przedstawicieli organizacji zrzeszających niepełnosprawnych fanów różnych drużyn.

Projekt będzie trwał 20 miesięcy. Szkolenia będą się odbywały w 6 miastach w Polsce - tam, gdzie działają organizacje zrzeszone w Federacji i mają wpłynąć na rozwój tych organizacji i ich profesjonalizację. W szkoleniach mogą brać udział także osoby, które planują założyć własną organizację. W zakres szkoleń wejdą: przygotowanie ofert do konkursów dotacyjnych, współpraca z samorządami, zarządzanie organizacją, znajomość źródeł finansowania, rozwój organizacji, prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych.

Naszym nieformalnym partnerem będzie Polski Związek Piłki Nożnej, współpracujący z nami od początku. Zapewni wsparcie merytoryczne, umożliwi zdobycie pakietów na mecze, pomoże w rozpropagowaniu informacji o projekcie, tak, aby dotrzeć do osób, które chciałyby założyć własną organizację, a brakuje im odwagi, doświadczenia lub kompetencji. Zależy nam na rozwoju trzeciego sektora, a nasze doświadczenia pokazują, że takie organizacje mogą wpłynąć na aktywność ogromnej liczby osób z niepełnosprawnościami, czego przykładem jest KKN we Wrocławiu.

 

 

NIW CRSO