Zaproszenie na telekonferencję „Futbol bez barier”

W imieniu Federacji Kibiców Niepełnosprawnych i Polskiego Związku Piłki Nożnej zapraszamy na konferencję organizowaną w trybie zdalnym „Futbol bez barier”, która rozpocznie się w piątek, 27 listopada 2020 roku o godzinie 11:00.

Telekonferencja będzie transmitowana na:

Organizowana przez nas telekonferencja jest podsumowaniem projektu “Futbol Bez Barier”, którego realizację umożliwiło wsparcie finansowe z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich będącego w dyspozycji Narodowego Instytutu Wolności. Planujemy także analizę 4 lat działalności Federacji Kibiców Niepełnosprawnych. Celem konferencji jest ponadto wymiana doświadczeń w zakresie roli sportu w aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Sportu traktowanego przede wszystkim jako źródła zainteresowania czy realizacji pasji – kibicowania swoim ulubionym drużynom na obiektach sportowych.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 25 listopada 2020 roku na adres mailowy: zarzad@federacjakn.pl.

Wiele lat działalności klubów kibiców niepełnosprawnych, a w konsekwencji założenie ogólnopolskiej Federacji Kibiców Niepełnosprawnych wyraźnie wpłynęło na rozwój ruchu kibiców z niepełnosprawnościami w Polsce. Na wielu stadionach co tydzień pojawia się regularnie od kilkudziesięciu do kilkuset osób z niepełnosprawnościami. To ewenement w naszej części Europy. Poza aspektami inkluzji i integracji, obecność kibiców z niepełnosprawnościami na obiektach sportowych wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Osoby z niepełnosprawnościami wraz ze swoimi przyjaciółmi i rodzinami rozwijają swoje sportowe zainteresowania i aktywnie spędzają czas uczestnicząc w wydarzeniach sportowych. To wpływa także na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, które czują się ważną częścią społeczności kibicowskiej uczestnicząc w imprezach medialnych i prestiżowych. Organizacje zrzeszające kibiców z niepełnosprawnościami są także ważnymi podmiotami realizacji polityki społecznej w regionach i lokalnych społecznościach.

Podczas konferencji zamierzamy podjąć dyskusję, jak działalność Federacji Kibiców Niepełnosprawnych wpłynęła na poprawę dostępności wydarzeń sportowych, a w szczególności imprez masowych, na przykładzie meczów reprezentacji Polski. W procesie tym ogromne znaczenie ma ścisła współpraca pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej, ośrodkami Kibice Razem i organizacjami zrzeszającymi kibiców z niepełnosprawnościami. Wzajemna pomoc i wspólne wykorzystanie infrastruktury w poszczególnych miastach przyczyniły się do profesjonalizacji działań tych podmiotów. Chcielibyśmy promować tego typu formy współpracy.

Naszym celem jest także dotarcie do osób dotkniętych zagrożeniem wykluczenia społecznego i wskazanie drogi, że różnorakie przeszkody, np. niepełnosprawność, nie są barierą w realizacji pasji i marzeń, a sport może znacząco wpłynąć na zmianę jakości ich życia.

Na konferencję zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Sportu, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej – Zbigniewa Bońka, przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, reprezentantów organizacji pozarządowych zrzeszających kibiców z niepełnosprawnościami oraz koordynatorów lokalnych ośrodków Kibice Razem. W sumie spodziewamy się ponad 100 osób.

Głęboko wierzymy, że konferencja przyniesie wymierne korzyści dla środowiska kibiców z niepełnosprawnościami, a wypracowane rozwiązania pozwolą na wykreowanie wielu cennych inicjatyw.

Agenda konferencji Futbol bez barier.pdf

Scroll to Top
Skip to content