VI Warsztaty DSLO we Wrocławiu – zapowiedź

W dniach 14-15 października 2020 roku we Wrocławiu odbędą się VI Warsztaty DSLO zorganizowane przez Federację Kibiców Niepełnosprawnych i Polski Związek Piłki Nożnej. Na spotkanie zaproszeni zostali asystenci ds. kibiców niepełnosprawnych (DSLO) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających kibiców z niepełnosprawnościami z całego kraju. Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz omówienie najważniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem kibiców niepełnosprawnych oraz dostępnością piłki nożnej dla osób o specjalnych potrzebach.

Jak zwykle, w programie znajdą się prezentacje przygotowane przez zaproszonych gości. Maja Długosz i Tomasz Jurkowski poprowadzą panel dotyczący nowych technologii jako wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Z kolei Małgorzata Franczak omówi dostępność z perspektywy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wiele uwagi poświęcone będzie bieżącej sytuacji w klubach i współpracy pomiędzy organizacjami.

VI warsztaty klubowych asystentów ds. kibiców niepełnosprawnych (DSLO) są organizowane w ramach Programu Ministerstwa Sportu KIBICE RAZEM na lata 2019-2021. Odbędą się w Hotelu Śląsk we Wrocławiu.

Agenda VI Warsztaty klubowych asystentów ds. kibiców niepełnosprawnych (DSLO) – pdf

Scroll to Top
Skip to content