Spotkanie sieciujące organizowane w ramach projektu FIO „Futbol bez barier”

Wczoraj w Poznaniu odbyło się szkolenie połączone ze spotkaniem sieciującym zorganizowane przez Federację Kibiców Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w ramach projektu FIO „Futbol bez barier”. Gospodarzem spotkania był Marcin Kawka, prezes Stowarzyszenia Kibiców „Kolejorz” i koordynator Kibice–Razem Lecha Poznań.

Głównym celem spotkania było wypracowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi kibiców z niepełnosprawnościami w całym kraju (w szczególności nowo powstałym Stowarzyszeniem Kibiców Niepełnosprawnych „Lech bez barier”) a samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

Podczas spotkania omówiliśmy korzyści wynikające z różnorakich partnerstw i przedstawiliśmy modele pozyskiwania środków na działania statutowe SKN-u wpływające na aktywizację osób z niepełnosprawnościami oraz integrację lokalnej społeczności.

Na spotkanie zaprosiliśmy wybitnych specjalistów: przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych, klubu sportowego Lech Poznań, Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz koordynatorów projektu Kibice Razem.

Spotkanie otworzyli Jędrzej Solarski, wiceprezydent Poznania oraz Karol Klimczak prezes Lecha Poznań.

W roli prowadzących warsztaty wystąpili: Jakub Nowakowski PZPN, Paweł Parus, Michał Fitas i Marcin Folmer – FKN, Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami I przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Projekt „Futbol bez barier” jest finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich będących w dyspozycji Narodowego Instytutu Wolności.

Foto: Ni-Fo Marcin Folmer

Scroll to Top
Skip to content