Działania w obszarze walki z koronawirusem

Lokalne ośrodki #KibiceRazem też pomagają w walce z koronawirusem.

Fani klubów zrzeszonych w programie organizują zbiórki dla szpitali i placówek medycznych. Kibice pomagają starszym osobom w robieniu zakupów, dowożeniu obiadów i artykułów spożywczych, odbieraniu leków z aptek, czy wyprowadzaniu zwierzaków.

Celem programu #KibiceRazem jest wychowywanie kolejnych pokoleń kibiców innego formatu, którzy swoje problemy rozwiązywać będą w drodze rozmowy i dialogu, a nie przemocy i agresywnych zachowań 👍🏻. Na szczeblu centralnym program koordynuje Łączy nas piłka, który na ten cel otrzymuje dotację ze środków Ministerstwo Sportu.

Więcej o akcjach poszczególnych ośrodków można przeczytać na stronie www.kibice-razem.pl, a także pod hashtagiem #KiboleRatownikom.

#MinisterstwoSportu #MSport #koronawirus #COVID19

Scroll to Top
Skip to content